Urząd Miejski w Boguchwale

e-mail: um@boguchwala.pl
www: http://boguchwala.pl
Data wydruku: 2021-05-15 17:30:09

Kalendarz Wydarzeń

Zebranie Mieszkańców Osiedla Boguchwała Centrum

29 maja 2018 roku o godz. 18:00 w Miejskim Centrum Kultury w Boguchwale, Plac Rynek 2, odbędzie się Zebranie Mieszkańców Osiedla Boguchwała Centrum z następującym porządkiem:

  1. Otwarcie zebrania.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii zebrania mieszkańców osiedla Boguchwała Centrum dotyczącej:
    - ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych,
    - ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i warunków podawania napojów alkoholowych,
    - wprowadzenia na terenie gminy Boguchwała odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych.
  3. Wolne wnioski i zapytania.
  4. Zamknięcie zebrania.