Urząd Miejski w Boguchwale

e-mail: um@boguchwala.pl
www: http://boguchwala.pl
Data wydruku: 2021-05-15 15:39:39

Kalendarz Wydarzeń

XLVII Sesja Rady Miejskiej w Boguchwale

Przewodniczący Rady Miejskiej w Boguchwale na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U.2017 poz.1875) zwołuje XLVII Sesję Rady Miejskiej w Boguchwale, która odbędzie się 26 października 2017 roku o godz. 12:00 w Sali Widowiskowej Urzędu Miejskiego w Boguchwale.

Porządek obrad:

I. Otwarcie sesji.
II. Podjęcie uchwał w sprawie:

 1. Zmiany lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży oraz wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży,
 2. Przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół w Niechobrzu w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 1 im. Króla Władysława Jagiełły w Niechobrzu,
 3. Przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół w Racławówce w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Marii Konopnickiej w Racławówce,
 4. Przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. gen. Stanisława Maczka w Boguchwale w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. gen. Stanisława Maczka w Boguchwale,
 5. Przekształcenia dotychczasowej Szkoły Podstawowej im. ks. Czesława Przystasia w Lutoryżu w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. ks. Czesława Przystasia w Lutoryżu,
 6. Przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Mogielnicy w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Mogielnicy,
 7. Przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Królowej Jadwigi w Niechobrzu w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 2 im. Królowej Jadwigi w Niechobrzu,
 8. Przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Zespole Szkół w Kielanówce w ośmioletnią Szkołę im. Armii Krajowej w Zespole Szkół w Kielanówce,
 9. Przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa w Nosówce w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Wincentego Witosa w Nosówce,
 10. Przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Woli Zgłobieńskiej w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Woli Zgłobieńskiej,
 11. Przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoł Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Zgłobniu w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Zgłobniu,
 12. Przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Zarzeczu o strukturze organizacyjnej I-IV w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. ks. Jana Twardowskiego w Zarzeczu o strukturze organizacyjnej I-IV,
 13. Zaciągnięcie zobowiązania ponad budżet 2017 roku,
 14. Emisji obligacji komunalnych,
 15. Zmian w budżecie,
 16. Zmian w wieloletniej prognozie finansowej,
 17. Podjęcia współpracy partnerskiej ze społecznością lokalną miasta Svidnik ze Słowacji,
 18. Przystąpienia do realizacji projektu pn. "Szlakiem Lubomirskich - wykorzystanie potencjału dziedzictwa kulturowego pogranicza polsko-słowackiego",
 19. Przystąpienia do realizacji projektu pn. "Unikatowe parki dworskie - skarby pogranicza polsko-słowackiego",
 20. Nabycia nieruchomości położonej w Zgłobniu Nr 2012/1,
 21. Nabycia nieruchomości położonej w Lutoryżu Nr 697/2,
 22. Sprzedaży nieruchomości oznaczonej jako działka nr 1396 położonej w Zgłobniu.

III. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych.
IV. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
V. Zapytania i wnioski radnych.
VI. Zamknięcie sesji.