Urząd Miejski w Boguchwale

e-mail: um@boguchwala.pl
www: http://boguchwala.pl
Data wydruku: 2021-05-15 17:03:14

Kalendarz Wydarzeń

XLVI Sesja Rady Miejskiej w Boguchwale

Przewodniczący Rady Miejskiej w Boguchwale na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016 poz. 446 z późn. zm.) zwołuje XLVI Sesję Rady Miejskiej w Boguchwale, która odbędzie się w dniu 5 października 2017 roku o godz. 12:00 w Sali Widowiskowej Urzędu Miejskiego w Boguchwale.

Porządek obrad:

I. Otwarcie sesji.
II. Akty nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.
III. Podjęcie uchwał w sprawie:

  1. Przyjęcia programu ochrony środowiska,
  2. Zmian w budżecie,
  3. Zmian w wieloletniej prognozie finansowej,
  4. Gromadzenia dochodów na wyodrębnionym rachunku przez jednostki budżetowe prowadzące działalność w zakresie oświaty,
  5. Utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy działającego na terenie Gminy Boguchwała,
  6. Uchwalenia Statutu Środowiskowego Domu Samopomocy,
  7. Zmiany uchwały w sprawie planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Gospodarki Komunalnej,
  8. Określenia wstępnej lokalizacji przystanku komunikacji zbiorowej,
  9. Nabycia na rzecz gminy nieruchomości Nr 1393/5 położonej w Nosówce.

IV. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
V. Zapytania i wnioski radnych.
VI. Zamknięcie sesji.