Urząd Miejski w Boguchwale

e-mail: um@boguchwala.pl
www: http://boguchwala.pl
Data wydruku: 2020-09-29 06:19:23

Kalendarz Wydarzeń

Zebranie Wiejskie w Zgłobniu

Sołtys sołectwa Zgłobień na podstawie §16 ust. 1 pkt. 1 zwołuje Zebrania Wiejskie w dniu 19 września 2017 roku o godz. 19:00 (II termin godz. 19:15) w Domu Ludowym w Zgłobniu.

Proponowany porządek obrad Zebrania Wiejskiego:

  1. Otwarcie zebrania.
  2. Przedstawienie źródeł i sposobów finansowania inicjatyw społecznych.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie podziału funduszu sołeckiego na rok 2018.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zadań z zakresu kultury.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży działki nr 1396.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży części działki nr 1394.
  7. Wolne wnioski i zapytania.
  8. Zamknięcie zebrania.