Urząd Miejski w Boguchwale

e-mail: um@boguchwala.pl
www: http://boguchwala.pl
Data wydruku: 2020-09-29 05:59:52

Kalendarz Wydarzeń

Zebranie Wiejskie w Racławówce

31 maja 2017 roku o godz. 19:15 w Domu Ludowym w Racławówce odbędzie się Zebranie Wiejskie z następującym porządkiem:

  1. Otwarcie zebrania.
  2. Informacja o realizacji zadań samorządu na terenie sołectwa.
  3. Informacja z działalności jednostek organizacyjnych gminy działających na terenie sołectwa.
  4. Wolne wnioski i zapytania.