Urząd Miejski w Boguchwale

e-mail: um@boguchwala.pl
www: http://boguchwala.pl
Data wydruku: 2020-10-01 13:53:43

Kalendarz Wydarzeń

Zebranie Wiejskie w Niechobrzu

25 października 2016 roku o godz. 19:30 w Domu Ludowym w Niechobrzu odbędzie się Zebranie Wiejskie z następującym porządkiem:

  1. Otwarcie zebrania
  2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany przeznaczenia funduszu sołeckiego na rok 2016
  3. Wolne wnioski i zapytania

Zgodnie z §17 Statutu Sołectwa w przypadku braku quorum tj. co najmniej 20 mieszkańców Sołectwa posiadających czynne prawo wyborcze do Rady Miejskiej, zebranie odbędzie się w drugim terminie tj. 25 października 2016 roku o godz. 19:45.