Urząd Miejski w Boguchwale

e-mail: um@boguchwala.pl
www: http://boguchwala.pl
Data wydruku: 2021-05-15 15:27:27

Kalendarz Wydarzeń

Zebranie Wiejskie w Niechobrzu

9 września 2016 roku o godz. 18:30 w Domu Ludowym w Niechobrzu odbędzie się Zebranie Wiejskie z następującym porządkiem:

  1. Otwarcie zebrania.
  2. Informacja nt. głównych założeń strategii rozwoju lokalnej grupy działania "Trygon - rozwój i innowacja".
  3. Wyrażenie opinii dotyczącej sprzedaży działki gminnej położonej na terenie sołectwa Niechobrz.
  4. Wyrażenie opinii dotyczącej zamiany działek gminnych położonych na terenie sołectwa Niechobrz.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie podziału funduszu sołeckiego na rok 2017.
  6. Informacja nt. budżetu obywatelskiego na rok 2017.
  7. Informacja nt. budżetu instytucji kultury na rok 2017.
  8. Informacja o konkursach pożytku publicznego dla stowarzyszeń.
  9. Wolne wnioski i zapytania.

Zgodnie z §17 Statutu Sołectwa w przypadku braku quorum tj. co najmniej 20 mieszkańców Sołectwa posiadających czynne prawo wyborcze do Rady Miejskiej, zebranie odbędzie się w drugim terminie tj. 9 września 2016 roku o godz. 18:45.