Urząd Miejski w Boguchwale

e-mail: um@boguchwala.pl
www: http://boguchwala.pl
Data wydruku: 2020-10-01 14:04:38

Kalendarz Wydarzeń

Lokalna Strategia Rozwoju - spotkanie informacyjne

Lokalna Grupa Działania "Trygon - Rozwój i Innowacja" zaprasza na spotkanie aktywizacyjne (informacyjno-promocyjne) mieszkańców Gminy Boguchwała. Spotkanie odbędzie się 9 września 2016 roku o godz. 18:00  w sali Domu Ludowego w Niechobrzu na Krzyżówce.

Proponowany program spotkania:

18:00 - rozpoczęcie spotkania,
18:15 - informacja na temat głównych założeń LSR,
19:00 - prezentacja celów i przedsięwzięć zawartych w LSR,
19:45 - przerwa,
20:00 - informacja na temat możliwości aplikowania oraz zasad przyznawania dofinansowania,
21:00 - prezentacja głównych zasad interpretacji poszczególnych kryteriów oceny,
22.00 - zakończenie spotkania.