Urząd Miejski w Boguchwale

e-mail: um@boguchwala.pl
www: http://boguchwala.pl
Data wydruku: 2020-09-25 16:21:22

Kalendarz Wydarzeń

Zebranie Mieszkańców osiedla Boguchwała Gaj

9 lutego 2016 roku o godz. 18:00 w Sali Konferencyjnej Hotelu Odeon w Boguchwale odbędzie się Zebranie Mieszkańców osiedla Boguchwała Gaj z następującym porządkiem:

  1. Otwarcie zebrania.
  2. Informacja o realizowanych i planowanych działaniach samorządu na terenie miasta Boguchwała.
  3. Informacja z działalności jednostek organizacyjnych gminy działających na terenie Boguchwały.
  4. Uchwalenie planu wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu osiedla w 2016 roku.
  5. Wolne wnioski i zapytania.

Drugi termin zebrania: 9 lutego 2016 roku, godz. 18:15.