Urząd Miejski w Boguchwale

e-mail: um@boguchwala.pl
www: http://boguchwala.pl
Data wydruku: 2021-05-15 16:28:50

Kalendarz Wydarzeń

Zebranie Wiejskie w Racławówce

3 lutego 2016 roku o godz. 18:00 w Domu Ludowym w Racławówce odbędzie się Zebranie Wiejskie z następującym porządkiem:

  1. Otwarcie zebrania.
  2. Informacja o działalności LOK "Wspólnota" na terenie sołectwa Racławówka.
  3. Informacja o działalności OSP oraz KGW w Racławówce.
  4. Przedstawienie planu działalności i funkcjonowania Domu Ludowego, OSP, KGW oraz Stowarzyszenia Inicjatywy Młodych na rok 2016.
  5. Dyskusja nt. budynku kółka rolniczego w Racławówce.
  6. Wolne wnioski i zapytania.

Drugi termin zebrania: 3 lutego 2016 roku, godz. 18:15