Urząd Miejski w Boguchwale

e-mail: um@boguchwala.pl
www: http://boguchwala.pl
Data wydruku: 2021-05-15 17:16:23

Kalendarz Wydarzeń

VIII Sesja Rady Miejskiej w Boguchwale

Przewodniczący Rady Miejskiej w Boguchwale na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594) zwołuje VIII Sesję Rady Miejskiej w Boguchwale, która odbędzie się w dniu 14 maja 2015 roku o godz. 14:00 w Sali Widowiskowej Urzędu Miejskiego w Boguchwale z następującym porządkiem obrad:

I. Otwarcie sesji.    
II. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia skargi kasacyjnej.    
III. Zamknięcie sesji.