Urząd Miejski w Boguchwale

e-mail: um@boguchwala.pl
www: http://boguchwala.pl
Data wydruku: 2021-05-15 16:30:55

Kalendarz Wydarzeń

Zebranie Wiejskie w Lutoryżu

Sołtys wsi Lutoryż zwołuje Zebranie Wiejskie o godz. 17:00 w lokalu Domu Kultury w Lutoryżu.

TEMATYKA ZEBRANIA:

  1. Otwarcie zebrania.
  2. Informacja o realizacji zadań samorządu.
  3. Informacja z działalności jednostek organizacyjnych gminy działających na terenie sołectwa.
  4. Przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami w celu zaopiniowania statutu sołectwa Lutoryż.
  5. Wolne wnioski i zapytania.

Drugi termin zebrania: 11 maja 2015 r. o godz. 17:15