Urząd Miejski w Boguchwale

e-mail: um@boguchwala.pl
www: http://boguchwala.pl
Data wydruku: 2021-05-15 17:25:31

Kalendarz Wydarzeń

Zebranie Wiejskie w Kielanówce

Sołtys wsi Kielanówka zwołuje Zebranie Wiejskie w dniu 16 kwietnia 2015 r. o godz. 17:00 w lokalu Domu Kultury w Kielanówce.

TEMATYKA ZEBRANIA:

  • Otwarcie zebrania.
  • Informacja o realizacji zadań samorządu.
  • Informacja z działalności jednostek organizacyjnych gminy działających na terenie sołectwa.
  • Przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami w celu zaopiniowania statutu sołectwa Kielanówka.
  • Wolne wnioski i zapytania.

Drugi termin zebrania 16 kwietnia 2015 r. o godz. 17:15.