a
data wydruku: 2024-06-20 12:06:36
BOGUCHWAŁA OFICJALNY SERWIS INFORMACYJNY

Gmina Boguchwała

e-mail: um@boguchwala.pl www: boguchwala.pl

Ogólne

Zakończenie realizacji projektu z zakresu przeciwdziałania przyczynom przestępczości współfinansowanego ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości

Zakończono realizację projektu dot. zadań z zakresu przeciwdziałania przyczynom przestępczości współfinansowanego ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości, w ramach którego Gmina Boguchwała otrzymała dofinansowanie na trzy inicjatywy współorganizowane razem z Kołami Gospodyń Wiejskich z: Mogielnicy, Zarzecza oraz Niechobrza.


Podczas wydarzenia zorganizowanego z okazji 85-lecia Koła Gospodyń Wiejskich w Mogielnicy, które odbyło się w kwietniu 2023 r., przy udziale Koła Gospodyń Wiejskich z Mogielnicy, została przeprowadzona akcja informacyjna, adresowana do społeczności lokalnej ukierunkowana na przeciwdziałanie przyczynom przestępczości, ze szczególnym uwzględnieniem przeciwdziałania zjawiskom: przemocy domowej, przestępstw na szkodę małoletnich, cyberprzestępczości, oszustw oraz promowania bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

W lipcu 2023 r. odbył się jubileuszu 600-lecia Sołectwa Zarzecze.  Wydarzenie zostało zorganizowane przy czynnym udziale Koła Gospodyń Wiejskich z Zarzecza, które w trakcie wydarzenia przygotowało darmowy poczęstunek dla mieszkańców. Członkinie Koła aktywnie włączyły się także w przygotowania do wydarzenia, poprzez prace porządkowe i dekoracyjne. W trakcie obchodów Jubileuszu połączonych z Gminnym Turniejem Sołectw, w którym udział wzięło około tysiąc osób z terenu Gminy Boguchwała i okolic została przeprowadzona akcja informacyjna adresowana do społeczności lokalnej ukierunkowana na przeciwdziałanie przyczynom przestępczości. W wydarzeniu wzięli udział mieszkańcy Zarzecza, a także wszystkich sołectw Gminy Boguchwała.

Działanie realizowane w ramach projektu odbyło się również podczas jubileuszu 650-lecia Sołectwa Niechobrz we wrześniu 2023 r.  W trakcie wydarzenia została przeprowadzona akcja informacyjna adresowana do społeczności lokalnej ukierunkowana na przeciwdziałanie przyczynom przestępczości, ze szczególnym uwzględnieniem przeciwdziałania zjawiskom: przemocy domowej oraz przestępstw na szkodę małoletnich.

Podczas powyższych wydarzeń rozkolportowano również ulotki przekazane przez Ministerstwo Sprawiedliwości, dotyczące ochrony przeciw przemocy.