Urząd Miejski w Boguchwale

e-mail: um@boguchwala.pl
www: http://boguchwala.pl
Data wydruku: 2020-10-26 08:11:18

Wszystkie aktualności

Pomoc dla rolników szczególnie dotkniętych kryzysem COVID-19

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy dla rolników szczególnie dotkniętych kryzysem COVID- 19 w ramach działania „Wyjątkowe tymczasowe wsparcie dla rolników, mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw szczególnie dotkniętych kryzysem związanym z COVID-19” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Wnioski wraz z załącznikami należy składać w terminie od 9 do 30 września w biurach powiatowych ARiMR właściwych ze względu na adres zamieszkania lub siedzibę rolnika.

Szczegółowe informacje oraz wskazania, komu przysługuje pomoc dostępne są na stronie www.arimr.gov.pl