Urząd Miejski w Boguchwale

e-mail: um@boguchwala.pl
www: http://boguchwala.pl
Data wydruku: 2020-10-29 05:48:56

Wszystkie aktualności

Zabiegi rehabilitacyjne dla mieszkańców Gminy Boguchwała

Zapraszamy mieszkańców gminy, którzy ukończyli 60 rok życia, do uczestnictwa w programie zabiegów rehabilitacyjnych realizowanym w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Ochrony Zdrowia Mieszkańców Gminy Boguchwała.

Program zabiegów rehabilitacyjnych ma na celu poprawę i podtrzymywanie ogólnej sprawności osób z przewlekłymi lub pourazowymi schorzeniami narządu ruchu, układu kostnego i mięśniowego lub ośrodkowego / obwodowego układu nerwowego.

Pacjent, który zgłosi się do programu przejdzie badanie z określeniem rodzaju wskazanych procedur rehabilitacyjnych, ich liczby oraz czasu ich trwania. Pacjenci będą mogli skorzystać, zgodnie z zaleceniami lekarskimi / fizjoterapeuty, z następującej bazy zabiegów:

Program będzie realizowany przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sokrates w ośrodkach zdrowia w Zgłobniu i w Niechobrzu. Zabiegi rehabilitacyjne wykonywane są z zachowaniem pełnych zasad bezpieczeństwa i wytycznych sanitarnych.

Więcej informacji pod numerami tel:

 Udział w programie jest bezpłatny. Program jest uzupełnieniem świadczeń rehabilitacyjnych dostępnych w ramach NFZ.