Urząd Miejski w Boguchwale

e-mail: um@boguchwala.pl
www: http://boguchwala.pl
Data wydruku: 2020-10-26 08:05:51

Wszystkie aktualności

Rusza rekrutacja na semestr zimowy 2020 Uniwersytetu Aktywni Plus

Gminna Biblioteka Publiczna w Boguchwale zaprasza mieszkańców Gminy Boguchwała w wieku 50+ i nieaktywnych zawodowo na warsztaty, lektoraty, zajęcia ruchowe i artystyczne. Zajęcia odbywać się będą w Rezydencji Literackiej Boguchwały oraz w filii GBP w Niechobrzu.

UWAGA: Istnieje możliwość utworzenia dodatkowych grup w pozostałych miejscowościach Gminy Boguchwała pod warunkiem zebrania grupy minimum 10 osób. W rekrutacji decyduje kolejność zgłoszeń oraz zainteresowanie seniorów tą formą edukacji.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian programowych. Zajęcia prowadzone będą z zachowanie reżimu sanitarnego.

Szczegółowych informacji udziela Irena Jakubiec koordynator projektu.

tel. 17 87 14 355