Urząd Miejski w Boguchwale

e-mail: um@boguchwala.pl
www: http://boguchwala.pl
Data wydruku: 2020-07-14 04:30:38

Wszystkie aktualności

Powszechny Spis Rolny 2020 - nabór na rachmistrzów spisowych

Od 15 czerwca do 8 lipca 2020 r. będzie trwać nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych w spisie rolnym 2020 na terenie Gminy Boguchwała.

Aplikacje należy składać w formie pisemnej osobiście lub za pośrednictwem poczty w terminie do dnia 8 lipca 2020 roku, w godzinach pracy Urzędu - Urząd Miejski w Boguchwale, 36-040 Boguchwała, ul. Suszyckich 33, w zaklejonych kopertach z opisem: "Nabór kandydatów na rachmistrzów - powszechny spis rolny 2020 Gmina Boguchwała".

Szczegóły, regulamin oraz dokumenty aplikacyjne dostępne na stronie: https://bip.boguchwala.pl/29277,29286/29286/art49884.html


Obowiązek realizacji spisów nakłada na państwa członkowskie Unii Europejskiej rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady, jak również wynika on z rekomendacji FAO, zawartych w dokumencie pn. Światowy program spisów rolnych rundy 2020 r. W państwach członkowskich ONZ pełne badanie realizowane jest raz na 10 lat i obejmuje wszystkie gospodarstwa rolne. Poprzedni Powszechny Spis Rolny odbył się w Polsce w 2010 r.

Najbliższy Powszechny Spis Rolny będzie prowadzony w całej Polsce od 1 września do 30 listopada 2020 r., według stanu w dniu 1 czerwca 2020 r.

Realizacją spisu rolnego kierują kolejno:

Spis rolny zostanie prowadzony w gospodarstwach rolnych:

Wszystkie podmioty zobowiązane są do udzielania dokładnych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi w formie samopisu internetowego, wywiadu telefonicznego lub bezpośrednio w trakcie rozmowy z rachmistrzem spisowym.

Rolnicy będą mogli udzielić informacji o gospodarstwach rolnych poprzez:

Szczegóły: spisrolny.gov.pl