Urząd Miejski w Boguchwale

e-mail: um@boguchwala.pl
www: http://boguchwala.pl
Data wydruku: 2020-09-28 05:51:42

Wszystkie aktualności

Nowi dyrektorzy gminnych instytucji kultury

Gminna Biblioteka Publiczna w Boguchwale, Lokalny Ośrodek Kultury "Razem" w Niechobrzu oraz Lokalny Ośrodek Kultury "Wspólnota" w Zgłobniu mają nowych gospodarzy. 1 kwietnia funkcje w tych trzech gminnych instytucjach kultury objęli nowi dyrektorzy.

W styczniu i marcu bieżącego roku przeprowadzone zostały konkursy na dyrektorów Gminnej Biblioteki Publicznej oraz lokalnych ośrodków kultury w Niechobrzu i Zgłobniu. Od 1 kwietnia funkcję dyrektora GBP pełni Anna Wolska, która wcześniej pełniła funkcję dyrektora LOK "Razem" w Niechobrzu. Nowym dyrektorem ośrodka w Niechobrzu został wybrany Mateusz Witczuk, który do tej pory sprawował funkcję dyrektora Centrum Kultury Gminy Łańcut. Na funkcję p.o. dyrektora LOK "Wspólnota" w Zgłobniu został powołany Maciej Sobotowski, związany wcześniej z ośrodkami kultury w Głogowie Młp., Łańcucie i Dębicy.

Nowym dyrektorom życzymy dobrej współpracy, sukcesów oraz wielu kreatywnych pomysłów.

Anna Wolska – Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Boguchwale - absolwentka Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie- specjalizacja zarządzanie zasobami ludzkimi, Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Rzeszowie - magister administracji. Instruktor kulturalno-oświatowy w Gminny Ośrodku Kultury i Wypoczynku w Boguchwale oraz Miejskim Centrum Kultury w Boguchwale, dyrektor Lokalnego Ośrodka Kultury "RAZEM" w Niechobrzu. Od 2018 radna powiatu rzeszowskiego, Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej. Prezes i członkini Stowarzyszenia Kobiet "Kultura Razem z Tradycją" w Niechobrzu, założycielka i członkini Zespołu Śpiewaczego "Kalina" z Lutoryża. Realizatorka wielu inicjatyw i projektów na terenie Gminy Boguchwała. Zainteresowania: muzyka klasyczna i rozrywkowa, taniec i śpiew, kulinaria, literatura.

Maciej Sobotowski - p.o. Dyrektora LOK "Wspólnota" w Zgłobniu - absolwent Uniwersytetu Rzeszowskiego, magister ekonomii o specjalności zarządzanie marketingowe, podyplomowe studia choreograficzne przy Międzywydziałowym Studium Kulturalno-Oświatowym Uniwersytetu Rzeszowskiego, instruktorski kurs kwalifikowany z dziedziny tańca ludowego organizowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Tancerz i solista zespołów pieśni i tańca "Karpaty", "Łańcut" i "Resovia Saltans". Instruktor, choreograf i kierownik zespołów w Miejsko-Gminnym Domu Kultury w Głogowie Małopolskim, instruktor i choregoraf w Miejskim Domu Kultury w Łańcucie, główny instruktor w Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Dębica. Od 2019 roku Sołtys Kielanówki. Zainteresowania: muzyka, taniec, ekonomia, nowinki techniczne, podróże, sport, motoryzacja.

Mateusz Witczuk - Dyrektor LOK "Razem" w Niechobrzu - magister sztuki, aktor, absolwent Wydziału Aktorskiego Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. Ludwika Solskiego w Krakowie, filia we Wrocławiu. Stypendysta Metropolity Wrocławskiego. Już na ostatnim roku studiów związał się z Teatrem Dramatycznym w Białymstoku, gdzie pracował jako aktor do września 2016 roku. Pracownik samorządowy w Kancelarii Zarządu Województwa Podkarpackiego, dyrektor samorządowej instytucji kultury w gminie Łańcut. Pasjonat regionalnych historii, szczególnie terenów wiejskich. Poza zainteresowaniami związanymi z kulturą i sztuką interesuje się historią oraz zagadnieniami prawnymi. Przyświeca mu idea, że nie ma kultury bez historii.