Urząd Miejski w Boguchwale

e-mail: um@boguchwala.pl
www: http://boguchwala.pl
Data wydruku: 2020-04-01 13:51:44

Wszystkie aktualności

Wojewoda Podkarpacki z wizytą w Środowiskowym Domu Samopomocy w Mogielnicy

11 lutego Wojewoda Podkarpacki Ewa Leniart odwiedziła Środowiskowy Dom Samopomocy w Mogielnicy, gdzie spotkała się z podopiecznymi i pracownikami placówki oraz władzami Gminy Boguchwała.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Mogielnicy został powołany do życia 20 grudnia 2017 r. Jest to placówka wsparcia dziennego typu A, B i C przeznaczona dla osób przewlekle psychicznie chorych, osób z niepełnosprawnością intelektualną (upośledzeniem umysłowym) oraz osób wskazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych z terenu Gminy Boguchwała. Organem prowadzącym ŚDS jest Fundacja Podaruj Miłość Osobom Niepełnosprawnym z Nosówki, a całość działalności finansowana jest ze środków dotacji celowej Wojewody Podkarpackiego. Obecnie Uczestnicy Placówki to 20 dorosłych osób z ww. niepełnosprawnościami.

Siedzibą ŚDS jest budynek dawnego Domu Ludowego w Mogielnicy, który został zmodernizowany i wyposażony ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. W ŚDS funkcjonują także pracownie: rękodzielniczo-plastyczna, komputerowa, stolarsko-ceramiczna, gospodarstwa domowego, kulinarna oraz dodatkowo: pokój wyciszenia i do poradnictwa psychologicznego, sala terapii ruchowej, jadalnia / sala aktywizacji. Cały budynek ze wszystkimi pomieszczeniami oraz teren wokół, jest przystosowany dla osób z niepełnosprawnościami i pozbawiony barier architektonicznych, dodatkowo w budynku zamontowany jest dźwig osobowy.

ŚDS jest czynny 5 dni w tygodniu (poniedziałek-piątek) w godz. 07:30-15:30, uczestnicy mają zapewniony transport busem dostosowanym do przewozu osób z niepełnosprawnościami, w tym także poruszających się na wózkach inwalidzkich. W placówce prowadzone są zajęcia dla uczestników w formie różnego typu treningów, zmierzające do zwiększenia ich samodzielności w codziennym funkcjonowaniu, zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych jak i pełnieniu ról społecznych.

W skład zespołu wspierająco-aktywizującego w ŚDS Mogielnica obecnie wchodzi: kierownik, instruktor terapii zajęciowej, 4 opiekunów. Dodatkowo zajęcia prowadzi również psycholog, choreoterapeuta i logopeda. Uczestnicy biorą również udział również w wyjściach do kina, wyjazdach do muzeum, przeglądy, występy, spartakiady, czy dni rodziny.

Szczegóły: podarujmilosc.pl, fot. Piotr Szczepanik