Urząd Miejski w Boguchwale

e-mail: um@boguchwala.pl
www: http://boguchwala.pl
Data wydruku: 2020-04-01 12:31:32

Wszystkie aktualności

Zmiana siedziby Referatu Infrastruktury

Informujemy, iż uległa zmianie siedziba Referatu Infrastruktury Urzędu Miejskiego. Nową siedzibą jednostki jest budynek Dworca Kolejowego w Boguchwale, ul. Kolejowa 17.

adres: 36-040 Boguchwała, ul. Kolejowa 17
telefony: 17 87 55 229 (kierownik Referatu), 17 87 55 249, 17 87 55 251, 17 87 55 259

Do zadań Referatu należy m.in.: