Urząd Miejski w Boguchwale

e-mail: um@boguchwala.pl
www: http://boguchwala.pl
Data wydruku: 2020-04-07 11:27:52

Wszystkie aktualności

Spotkania informacyjne dla pracodawców

Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie zaprasza pracodawców na spotkania informacyjne, które odbędą się:

W trakcie spotkania omówione zostaną następujące zagadnienia:

1. Zasady oraz warunki przyznawania środków finansowych KFS na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców:

2. Formy wsparcia dla pracodawców w 2020 r.: