Urząd Miejski w Boguchwale

e-mail: um@boguchwala.pl
www: http://boguchwala.pl
Data wydruku: 2020-08-06 23:12:43

Wszystkie aktualności

XVII Sesja Rady Miejskiej w Boguchwale

Przewodniczący Rady Miejskiej w Boguchwale na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. 2019 poz. 506 ze zm.) zwołuje XVII Sesję Rady Miejskiej w Boguchwale, która odbędzie się w dniu 13 stycznia 2020 roku o godz. 17:00 w Sali Widowiskowej Urzędu Miejskiego w Boguchwale.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad,
  2. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej proponowanego przyłączenia z gminy Boguchwały części sołectwa Racławówka - "Racławówka Doły" do gminy miasto Rzeszów,
  3. Podjęcie uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
  4. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Boguchwale
Piotr Pustelny

Transmisja sesji dostępna na: www.youtube.com/GminaBoguchwałaVideo