Urząd Miejski w Boguchwale

e-mail: um@boguchwala.pl
www: http://boguchwala.pl
Data wydruku: 2020-04-04 10:27:11

Wszystkie aktualności

"Instalacja kotłów na paliwa stałe w gospodarstwach domowych - projekt parasolowy" oraz "Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF"

Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego oraz Gmina Boguchwała zapraszają mieszkańców gminy do udziału w spotkaniach informacyjno - szkoleniowych dotyczących wymiany źródeł ciepła w ramach projektów "Instalacja kotłów na paliwa stałe w gospodarstwach domowych - projekt parasolowy" oraz "Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF" współfinansowanych ze środków EFRR w ramach RPO WP 2014-2020.

Wszelkie informacje dotyczące projektów dostepne na stronie: https://rof.org.pl/realizowane-projekty/wymiana-zrodel-ciepla-na-terenie-rof/