Urząd Miejski w Boguchwale

e-mail: um@boguchwala.pl
www: http://boguchwala.pl
Data wydruku: 2020-04-04 10:47:01

Wszystkie aktualności

"Podkarpacki E-Senior" w Gminie Boguchwała

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Rzeszowie oraz Gmina Boguchwała zapraszają do udziału w  V edycji projektu "Podkarpacki E-Senior" dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 3 "Cyfrowe kompetencje społeczeństwa", Działanie nr 3.1 "Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych".

Projekt skierowany jest do mieszkańców 23 podkarpackich gmin, w tym mieszkańców Gminy Boguchwała w wieku 65+ i zakłada podniesienie kompetencji cyfrowych z zakresu obsługi laptopa, tabletu i smartfona. Cykl szkoleniowy obejmuje 15 spotkań czterogodzinnych z podstawowych kompetencji cyfrowych oraz 3 animacje czterogodzinne po ukończeniu cyklu szkoleniowego. W ramach projektu organizatorzy zapewniają materiały szkoleniowe, catering oraz transport. Udział w projekcie jest BEZPŁATNY.

Rekrutacja prowadzona będzie do 18 listopada 2019 r. Zajęcia rozpoczną się od stycznia 2020 r.

Formularze zgłoszeniowe prosimy składać w Urzędzie Miejskim w Boguchwale (II piętro, pokój 34) lub w Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów (II piętro, pokój 218).

Dodatkowe informacje można uzyskać Urzędzie Miejskim w Boguchwale pod nr telefonu 17 87 55 239 lub w Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA pod nr tel. 017 8676 216.