Urząd Miejski w Boguchwale

e-mail: um@boguchwala.pl
www: http://boguchwala.pl
Data wydruku: 2020-09-30 17:13:26

Wszystkie aktualności

W stronę ekologii - projekt Boguchwała Smart City

Urząd Miejski w Boguchwale realizuje projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 "Boguchwała Smart City - Rekonfigurowany dynamicznie system monitoringu bezpieczeństwa ekologicznego i publicznego z detekcją źródeł, emitentów i wydzieleniem obszarów bezpieczeństwa". Okres realizacji projektu to 1.04.2019 – 30.09.2020 r.

Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa ekologicznego i publicznego na obszarze miasta Boguchwała. W ramach projektu będą prowadzone pomiary oraz działania dyscyplinujące w zakresie występowania zanieczyszczeń powietrza, zakłóceń akustycznych i elektromagnetycznych oraz zagrożeń hydrologicznych.

Działania w projekcie:

  1. Zaprojektowanie i wdrożenie systemu Smart City.
  2. Opracowanie programu działania.
  3. Zakup urządzeń i oprogramowania do obsługi systemu Smart City.
  4. Działania edukacyjn.
  5. Spotkania informacyjno-edukacyjne z mieszkańcami i uczniami szkół.
  6. Konkurs z nagrodami dla uczniów oraz gra miejska.
  7. Przeszkolenie urzędników i służb miejskich w zakresie funkcjonowania oraz standardów obsługi mieszkańców dotyczących funkcjonowania BEKP (poprawa bezpieczeństwa ekologicznego i publicznego).

Więcej informacji oraz aktualności związane z realizacją projektu można znaleźć na stronie internetowej: www.smart.boguchwala.pl