Urząd Miejski w Boguchwale

e-mail: um@boguchwala.pl
www: http://boguchwala.pl
Data wydruku: 2020-04-07 11:35:36

Wszystkie aktualności

Obwieszczenie Burmistrza Boguchwały o Zebraniu Wiejsko-Wyborczym w Lutoryżu

Obwieszczenie Burmistrza Boguchwały o kandydatach na Sołtysa Sołectwa Lutoryż zgłoszonych na Zebraniu Wiejsko-Wyborczym w Lutoryżu, zarządzonym na dzień 3 października 2019 roku.

Burmistrz Boguchwały informuje, że na Zebraniu Wiejsko-Wyborczym w Lutoryżu z powodu braku zgłoszeń kandydatów na funkcję Sołtysa, wybory uważa się za niedokonane.

BURMISTRZ BOGUCHWAŁY
dr WIESŁAW KĄKOL