Urząd Miejski w Boguchwale

e-mail: um@boguchwala.pl
www: http://boguchwala.pl
Data wydruku: 2020-04-04 20:44:27

Wszystkie aktualności

Rok szkolny 2019/2020 rozpoczęty

2 września pierwszy dzwonek w szkołach obwieścił zakończenie wakacji i rozpoczęcie nowego roku szkolnego. W placówkach oświatowych z terenu Gminy Boguchwała naukę rozpoczęło ponad 1750 uczniów i blisko 850 przedszkolaków. 

W Mogielnicy rozpoczęcie roku szkolnego połączone było z otwarciem rozbudowanej Szkoły Podstawowej. Specjalnie na tę okazję uczniowie przygotowali występy wokalne i taneczne. Książkę wydaną przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Boguchwale pt. „Historia Szkoły Podstawowej w Mogielnicy w dokumentach i wspomnieniach” zaprezentowała jej autorka Ewa Zięba. W uroczystościach uczestniczyła także delegacja z Zakladnej Skoly Lucna z Vranova nad Topl’ou oraz kabareciarz Stan Tutaj. Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali Burmistrz Boguchwały Wiesław Kąkol, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Boguchwale Tadeusz Rak, Radny Rady Miejskiej w Boguchwale Antonii Ziobro, Sołtys Sołectwa Mogielnica Maria Niedziałek, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Mogielnicy Łukasz Bubicz, starsza wizytator Kuratorium Oświaty w Rzeszowie Alina Szczepańska, Przewodnicząca Regionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność" w Rzeszowie Bogumiła Buda, Przewodniczący Rady Rodziców Sławomir Warzocha oraz uczniowie. Pani wizytator w trakcie uroczystości odczytała list w imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty Małgorzaty Rauch. Poświęcenia budynku dokonał ks. dr Mariusz Godek.

Uroczyste otwarcie roku szkolnego, w obecności Burmistrza Boguchwały Wiesława Kąkola odbyło się także w Szkole Podstawowej im. gen. Stanisława Maczka w Boguchwale. Prowadził je nowo wybrany dyrektor tej placówki Bartłomiej Wisz. Zmiany na stanowiskach dyrektorskich nastąpiły także w szkołach w Zgłobniu, gdzie funkcję tę objął Grzegorz Kowal oraz w Nosówce, gdzie nowym dyrektorem została Bożena Łyszczek.

U progu nowego roku wszystkim uczniom życzymy jak najlepszych wyników w nauce oraz rozwijania zainteresowań i zdolności, a nauczycielom wytrwałości i satysfakcji ze swojej pracy.