Urząd Miejski w Boguchwale

e-mail: um@boguchwala.pl
www: http://boguchwala.pl
Data wydruku: 2020-08-07 00:20:38

Wszystkie aktualności

Monitoring jakości powietrza

Departament Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego informuje, iż zmodernizował krótkoterminową prognozę stanu jakości powietrza w województwie podkarpackim. Prognoza dostępna jest na stronie internetowej https://powietrze.podkarpackie.pl/.

Obecnie system wykonuje obliczenia na potrzeby krótkookresowych prognoz stężeń zanieczyszczeń (3-dniowe) z uwzględnieniem skali wojewódzkiej oraz 51 miast, w tym Boguchwały. Prognoza prezentowana jest w postaci indeksu jakości powietrza, jak również bardziej szczegółowo w postaci map poszczególnych zanieczyszczeń (pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5, ozonu, ditlenku azotu, ditlenku siarki), a także przedstawione są 72-godzinne animacje.

źródło: DOŚ UMWP