Urząd Miejski w Boguchwale

e-mail: um@boguchwala.pl
www: http://boguchwala.pl
Data wydruku: 2020-07-07 11:52:20

Wszystkie aktualności

Zabiegi rehabilitacyjne dla mieszkańców Gminy Boguchwała

Zapraszamy mieszkańców gminy, którzy ukończyli 60 rok życia, do uczestnictwa w programie zabiegów rehabilitacyjnych realizowanym w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Ochrony Zdrowia Mieszkańców Gminy Boguchwała.

Program zabiegów rehabilitacyjnych ma na celu poprawę i podtrzymywanie ogólnej sprawności osób z przewlekłymi lub pourazowymi schorzeniami narządu ruchu, układu kostnego i mięśniowego lub ośrodkowego / obwodowego układu nerwowego.

Każdy z zakwalifikowanych do programu pacjentów będzie skierowany na minimum 10-dniowy cykl, który będzie obejmował taką ilość zabiegów jaka będzie niezbędna, aby odzyskać lub wrócić do optymalnego osiągnięcia niezależności funkcjonowania.

Pacjent, który zgłosi się do programu przejdzie badanie z określeniem rodzaju wskazanych procedur rehabilitacyjnych, ich liczby oraz czasu ich trwania. Pacjenci będą mogli skorzystać, zgodnie z zaleceniami lekarskimi / fizjoterapeuty, z następującej bazy zabiegów:

Program będzie realizowany przez ZOZ Nr 2 w Rzeszowie - Przychodnia Rejonowa w Boguchwale ul. ks. Stanisława Żytkiewicza 2, gabinet 207 I piętro. Informacja tel. 17 87 14 444.

Kwalifikacje do programu odbywać się będą w godzinach 07:30-10:00 w:

Dzienny limit osób: 8. Każdy z uczestników będzie mógł uczestniczyć w programie tylko raz w danym roku. Udział w programie jest bezpłatny. Program jest uzupełnieniem świadczeń rehabilitacyjnych dostępnych w ramach NFZ.

W ramach programu będą respektowane skierowania od lekarza rodzinnego, lekarza specjalisty rehabilitacji ogólnej, rehabilitacji medycznej, rehabilitacji w chorobach narządu ruchu, chirurgii ortopedycznej, chirurgii urazowo-ortopedycznej, ortopedii i traumatologii, ortopedii i traumatologii narządu ruchu, lekarza ze specjalizacją I stopnia w zakresie chirurgii ortopedycznej, chirurgii urazowo-ortopedycznej, ortopedii i traumatologii, rehabilitacji narządu ruchu, rehabilitacji ogólnej lub rehabilitacji medycznej lub lekarza w trakcie specjalizacji z rehabilitacji medycznej, ortopedii traumatologii narządu ruchu lub fizjoterapeutę - mgr fizjoterapii z min. 3 letnim stażem pracy.