Urząd Miejski w Boguchwale

e-mail: um@boguchwala.pl
www: http://boguchwala.pl
Data wydruku: 2019-07-23 05:54:50

Wszystkie aktualności

Rusza przebudowa dróg gminnych w Niechobrzu, Racławówce i Woli Zgłobieńskiej

2 kwietnia Burmistrz Boguchwały Wiesław Kąkol podpisał umowę z Przedsiębiorstwem Drogowo-Mostowym S.A. z siedzibą w Dębicy, które za ponad 1 mln zł przebuduje 3,7 km dróg w Niechobrzu, Racławówce i Woli Zgłobieńskiej. Inwestycje otrzymały dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

W Niechobrzu przebudową zostanie objęta droga nr 108185R. Na odcinku ponad 1,7 km wykonana zostanie nowa nakładka bitumiczna, lokalne poszerzenia i mijanki. Nowa nawierzchnia, a także poszerzenia, mijanki i zjazdy do posesji pojawią się na 1,5 km odcinku drogi nr 108161R w Racławówce - od skrzyżowania z drogą powiatową w kierunku kościoła w Zabierzowie. Ponadto przebudową zostanie objęty 0,5-km odcinek drogi - od kościoła w kierunku cmentarza w Woli Zgłobieńskiej. Tu także wykonana zostanie nowa nawierzchnia, poszerzenia, umocnione skarpy rowów oraz wykonane zjazdy do posesji.

Łącznie przebudowanych zostanie 3 789 m dróg, a łączny koszt prac, których zakończenie przewiduje się na koniec lipca 2019 roku, to 1 069 060 zł.

Obecnie ogłoszone zostały kolejne dwa przetargi na przebudowę i remonty cząstkowe dróg gminnych. Roboty budowlane obejmą m.in. ul. Pelca i ul. Straszewskiego w Boguchwale, drogę 108167R w Kielanówce, drogę obok cmentarza w Lutoryżu, drogę 1804 w Mogielnicy, drogę 108167R w Racławówce oraz drogę 108183R w Woli Zgłobieńskiej.