Urząd Miejski w Boguchwale

e-mail: um@boguchwala.pl
www: http://boguchwala.pl
Data wydruku: 2019-05-27 06:48:27

Wszystkie aktualności

Zmiany w komunikacji MKS i MPK

W nadchodzącym czasie wejdą w życie zmiany na liniach MKS i MPK dotyczące m.in. ceny biletów oraz godzin kursowania autobusów.

Nowe strefy i ceny biletów

Od 26 lutego 2019 roku zmianie ulegają granice stref biletowych. Miejscowości Lutoryż, Mogielnica i Zarzecze, będące dotychczas w strefie II, znajdą się w strefie I. Podział stref w pozostałych miejscowościach nie uległ zmianie.

Podział stref MKS.pdf

Z dniem 26 lutego wprowadzone zostają również nowe ceny biletów jednorazowych, wieloprzejazdowych, miesięcznych i okresowych oraz sieciowe i samorządowe gminne w komunikacji MKS. Cena biletu jednorazowego w strefie I wyniesie 3,00 zł, natomiast ulgowy (m.in. uczniowie, studenci, emeryci, osoby niepełnosprawne) 2,40 zł. Cena biletu po terenie gminy wyniesie 2,50 zł. Cena biletu miesięcznego normalnego to 82 zł, a biletu miesięcznego z ulgą m.in. dla uczniów 41,82 zł.

Zmianie ulegają cena i warunki korzystania z rocznego biletu na przejazdy po terenie gminy. Bilety ważne 365 dni (m.in. em-Karta) zakupione przed 26 lutego będą obowiązywały do terminu ważności. Bilety ważne 365 dni zakupione po 26 lutego będą przeznaczone dla dzieci i młodzieży uczącej się do 26 roku życia. Cena biletu rocznego po terenie gminy wyniesie 50,00 zł.

Cennik biletów MKS.pdf

Zmiany na liniach MKS i MPK

W ciągu ostatnich miesiące trwały analizy i prace nad dostosowaniem kursów do potrzeb pasażerów i stworzeniem uzupełniającego się wzajemnie systemu komunikacji świadczonej przez MKS i MPK.

Zmianie uległa trasa linii MKS 233, która od 1 marca 2019 roku będzie funkcjonować od przystanku Mogielnica Pętla do przystanku Boguchwała Grunwald. Kursy linii MKS 233 będą skorelowane z kursami linii MKS 223 Niechobrz - Rzeszów. Dostoswany został czas przesiadki pomiędzy kursami, a pasażerowie podróżujący z Mogielnicy do Rzeszowa będą używać na obu liniach jednego biletu.

MKS 233 roboczy.pdf        MKS 233 soboty.pdf        MKS 233 niedziela.pdf

MPK 45 roboczy.pdf        MPK 45 sobota.pdf         MPK 45 niedziela.pdf

Z dniem 1 marca 2019 roku zawiesza się wykonywanie kursów na linii MKS 203 z Rzeszowa z godz. 07:35, 09:55, 14:40, 20:20 oraz z Zarzecza z godz. 08:38, 10:50, 15:45, 21:15.

AKTUALIZACJA: od 9 marca 2019 roku będa obowiązywać poniższe rozkłady jazdy linii MPK 45.

MPK 45 roboczy.pdf           MPK 45 sobota.pdf      MPK 45 niedziela.pdf    

Jednocześnie wprowadzone zostały zmiany w rozkładach jazdy linii MPK, w tym nowe kursy linii 3, 45 i 56 w weekendy. Ponadto w dni powszednie i weekendy wprowadzony został specjalny autobus nocny linii MPK nr 3, który rozpocznie kurs z ul. Krakowskiej (dni robocze godz. 23:10, weekendy 23:45) i jego trasa będzie przebiegać przez Boguchwałę, Mogielnicę i Lutoryż do Zarzecza.

MPK 3 roboczy.pdf        MPK 3 sobota.pdf         MPK 3 niedziela.pdf

MPK 56 roboczy.pdf       MPK 56 sobota.pdf      MPK 56 niedziela.pdf

Jednocześnie informujemy, że na prośbę mieszkańców zostało wydłużonych 6 kursów linii MPK 28 do Racławówki Zabierzów.

MPK 28 roboczy.pdf       MPK 28 sobota.pdf       MPK 28 niedziela.pdf

Nie ulega zmianie rozkład jazdy linii MKS 223 i MKS 228. Informujemy również, iż trwają prace nad uruchomieniem linii MKS z Czudca przez Niechobrz, Racławówkę, Zwięczycę do Rzeszowa.

Szczegóły na stronach: www.zgpks.rzeszow.pl, www.einfo.erzeszow.pl