Urząd Miejski w Boguchwale

e-mail: um@boguchwala.pl
www: http://boguchwala.pl
Data wydruku: 2019-08-18 00:43:17

Wszystkie aktualności

Informacja o akcji kolportażowej dot. wysokości opłat za odpady

W związku z pojawiającymi się ze strony Mieszkańców wątpliwościami, informujemy, iż od 24 stycznia 2019 roku na terenie miasta Boguchwała oraz sołectw prowadzona była akcja kolportażowa dotycząca informacji o systemie gospodarowania odpadami komunalnymi.

We wskazanym okresie sołtysi oraz pracownicy Urzędu Miejskiego w Boguchwale dostarczali do gospodarstw domowych zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z numerem indywidualnego rachunku oraz ulotkę informacyjną dotyczącą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Boguchwała w 2019 roku.