Urząd Miejski w Boguchwale

e-mail: um@boguchwala.pl
www: http://boguchwala.pl
Data wydruku: 2019-08-23 09:15:05

Wszystkie aktualności

Rekrutacja do przedszkoli i szkół podstawowych na rok szkolny 2019/2020

4 marca 2019 roku rusza rekrutacja na rok szkolny 2019/2020 do publicznych przedszkoli i szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Boguchwała.

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola publicznego w Boguchwale i Kielanówce będzie można składać w terminie do 29 marca 2019 roku. Do przedszkoli publicznych przyjmowane będą dzieci w wieku 3-6 lat zamieszkałe na terenie Gminy Boguchwała. Rekrutacja nie obejmuje dzieci już uczęszczających do przedszkola. Rodzice tych dzieci do 3 marca 2019 roku będą składali deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego. Rekrutacja do niepublicznych punktów przedszkolnych prowadzonych przez Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty Gminy Boguchwała ruszy 1 marca 2019 roku.

Poniżej harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2019/2020 do przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Boguchwała.

1. Złożenie deklaracji o kontynuowaniu przez dziecko wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym:

2. Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym:

3. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym , w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.):

4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych:    

5. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia:

6. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych:

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2019/2020 do szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Boguchwała.

1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym:

2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.):

3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych:

4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia:

5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych:

Szczegóły w sekretariatach oraz na stronach internetowych placówek oświatowych.