Urząd Miejski w Boguchwale

e-mail: um@boguchwala.pl
www: http://boguchwala.pl
Data wydruku: 2019-07-21 19:20:20

Wszystkie aktualności

Tytuł Srebrnej Szkoły 2019 dla Liceum w Boguchwale

Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Boguchwale kolejny rok z rzędu zostało wyróżnione Laurem Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy”. Tym razem Liceum przyznano tytuł Srebrnej Szkoły 2019.

O pozycji w Ogólnopolskim Rankingu Liceów i Techników  zadecydowały maturalne wyniki uczniów uzyskane w 2018 roku z przedmiotów obowiązkowych i dodatkowych oraz sukcesy w olimpiadach. Największy procentowy udział w zdefiniowaniu pozycji szkoły, odgrywają wyniki uczniów uzyskane z przedmiotów rozszerzonych. Do sporządzenia Rankingu wykorzystano dane źródłowe zaczerpnięte z okręgowych komisji egzaminacyjnych, z Systemu Informacji Oświatowej oraz od komitetów poszczególnych olimpiad przedmiotowych. 

Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Boguchwale zostało w tegorocznym Rankingu Perspektyw, sklasyfikowane na 26 pozycji w województwie podkarpackim.

Powtarzalność wyróżnień Laurem Perspektyw przyznawanych Liceum w poszczególnych latach, świadczy o niezmiennej jakości kształcenia na jaką może liczyć tu każdy uczeń.