Urząd Miejski w Boguchwale

e-mail: um@boguchwala.pl
www: http://boguchwala.pl
Data wydruku: 2019-07-21 19:58:16

Wszystkie aktualności

Nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami

27 grudnia 2018 roku Rada Miejska w Boguchwale podjęła Uchwałę nr III.31.2018 (DZ.URZ.WOJ.2019.139) w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.

Nowe stawki opłat będą obowiązywać od lutego 2019 roku. W związku z powyższym za miesiąc styczeń obowiązują dotychczasowe stawki tj.:

wielkość gospodarstwa

selektywny zbiór

nieselektywny zbiór

1 osoba (mikro)

13 zł

26 zł

2-4 osób (małe)

25 zł

50 zł

5-10 osób (średnie)

35 zł

70 zł

powyżej 10 osób (duże)

49 zł

98 zł

 Od lutego obowiązywać będą następujące stawki:

wielkość gospodarstwa

selektywny zbiór

nieselektywny zbiór

1 osoba (mikro)

14 zł

28 zł

2-4 osób (małe)

30 zł

60 zł

5-10 osób (średnie)

42 zł

84 zł

powyżej 10 osób (duże)

57 zł

114 zł

Wysokość należności za pierwszą ratę obliczamy sumując opłatę obowiązującą w styczniu oraz nową opłatę obowiązującą w lutym. Przykład: Małe gospodarstwo zamieszkiwane przez 4 osoby uiści odpłatność za pierwszą ratę w wysokości 55 zł (25 zł + 30 zł), natomiast za kolejne raty w wysokości 60 zł (30 zł + 30 zł).

Jednocześnie informujemy, iż w związku ze zmianą stawki, nie ma konieczności składania nowych deklaracji. Nową deklarację składamy w przypadku każdorazowej zmiany ilości mieszkańców lub zmiany płatnika. Informacje o opłacie, wzorem lat poprzednich, będą wysyłane pocztą do każdego płatnika.