Urząd Miejski w Boguchwale

e-mail: um@boguchwala.pl
www: http://boguchwala.pl
Data wydruku: 2019-07-21 19:48:53

Wszystkie aktualności

Zmiany w Karcie Dużej Rodziny

Weszły zmiany dotyczące Karty Dużej Rodziny. Od 2019 roku karta przysługuje rodzicom, którzy mają lub w przeszłości mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci - bez względu na ich wiek w chwili składania wniosku.

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+. Posiadacze KDR mają możliwość tańszego korzystania z oferty podmiotów m.in. z branży spożywczej, paliwowej, bankowej czy rekreacyjnej. Są to m.in. zniżki na przejazdy kolejowe, ulgi w opłacie oraz wiele innych zniżek oferowanych przez różne instytucje państwowe oraz firmy prywatne, które można wyszukać za pomocą strony internetowej: empatia.mpips.gov.pl. Na Podkarpaciu Karta uprawnia do zniżek na produkty i usługi w blisko 1000 placówkach.

Komu przysługuje Karta Dużej Rodziny?

Karta przysługuje rodzinom z co najmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci - do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat. Bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci powyżej 18 roku życia legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniem niepełnosprawności na okres ważności orzeczenia. Dotyczy to także rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka. Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny, na wniosek członka rodziny wielodzietnej.

Do otrzymania Karty Dużej Rodziny uprawnieni są członkowie rodziny wielodzietnej posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, który oświadczy, że jest umocowany do złożenia wniosku oraz do odebrania Karty w imieniu członków rodziny wielodzietnej. Od 1 stycznia 2019 roku Kartę Dużej Rodziny mogą uzyskać również rodzice, którzy kiedykolwiek mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci.

Wymagane dokumenty

Aby otrzymać Kartę Dużej Rodziny należy złożyć wniosek w Miejskim Ośrodku Pomocy w Boguchwale (Urząd Miejski w Boguchwale, ul. Suszyckich 33) lub za pośrednictwem Platformy Informacyjno-Usługowej Emp@tia - empatia.mpips.gov.pl. Wymagane dokumenty przy składaniu wniosku o przyznanie karty: