Urząd Miejski w Boguchwale

e-mail: um@boguchwala.pl
www: http://boguchwala.pl
Data wydruku: 2020-04-07 12:10:50

Wszystkie aktualności

Nowe godziny pracy Urzędu Miejskiego

Szanowni Państwo,

w trakcie przedwyborczych spotkań, zgłaszaliście Państwo liczne postulaty dotyczące wydłużenia czasu pracy Urzędu. W związku z tym podjąłem decyzję, że od 1 stycznia 2019 roku w każdy poniedziałek Urząd Miejski w Boguchwale będzie czynny w godzinach 07:30-17:30. W celu zachowania czterdziestogodzinnego tygodnia pracy, wynikającego z Kodeksu Pracy, w pozostałe dni tygodnia Urząd będzie czynny w godzinach od 07:30-15:00.

Jednocześnie informuję, że będę przyjmował mieszkańców w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godzinach 15:00-17:00 (po uprzednim  zgłoszeniu telefonicznym  pod numerem 17 87 55 201).

W przypadku, gdy dzień wyznaczony do przyjmowania w sprawach skarg i wniosków jest dniem ustawowo wolnym od pracy, mieszkańcy będą przyjmowani w następnym dniu roboczym w godzinach pracy Urzędu.

Burmistrz Boguchwały
Wiesław Kąkol