Urząd Miejski w Boguchwale

e-mail: um@boguchwala.pl
www: http://boguchwala.pl
Data wydruku: 2019-08-18 01:25:03

Wszystkie aktualności

Zebranie Wiejskie w Kielanówce

29 października 2018 roku o godz. 18:00 w Domu Kultury w Kielanówce odbędzie się Zebranie Wiejskie z następującym porządkiem:

  1. Otwarcie zebranie.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany przeznaczenia środków funduszu sołeckiego na 2018 rok.
  3. Wolne wnioski i zapytania.
  4. Zamknięcie zebrania.

Zgodnie ze Statutem Sołectwa Kielanówka w przypadku braku quorum, zebranie odbędzie się w II terminie tj. 29 października 2018 roku o godz. 18:15.