Urząd Miejski w Boguchwale

e-mail: um@boguchwala.pl
www: http://boguchwala.pl
Data wydruku: 2018-05-26 17:18:54

Wszystkie aktualności

Mój przyjaciel koń - terapeuta

W październiku, listopadzie i grudniu na terenie Gospodarstwa Agroturystycznego Kresy w Racławówce, Klub Jeździecki KRESY realizuje projekt, dofinansowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie "Mój przyjaciel koń - terapeuta". W projekcie biorą udział m.in. podopieczni Fundacji Podaruj Miłość Osobom Niepełnosprawnym.

Projekt - bezpłatna hipoterapia - skierowany jest do osób niepełnosprawnych. Jego celem jest działanie polegające na przywracaniu zdrowia i sprawności fizycznej przy pomocy konia i jazdy konnej. W zależności od rodzaju niepełnosprawności uczestnika , jego potrzeb i możliwości, podejmowane są odpowiednie zadania hipoterapeutyczne tak, aby rozszerzyć potencjał rozwojowy uczestnika projektu. W zadaniu, oprócz osób niepełnosprawnych, uczestniczą uprawnieni hipoterapeuci, współterapeuci - konie fryzyjskie oraz członkowie Klubu KJ KRESY - działający społecznie. Zajęcia przeprowadzane są przy koniu lub na koniu, na przystosowanej do tego typu zajęć hali oraz w stajni.

Główne cele projektu to stymulacja rozwoju psychoruchowego uczestnika - poprawa koordynacji wzrokoworuchowej, orientacji przestrzennej oraz rozeznania w schemacie własnego ciała, zwiększenie możliwości koncentracji uwagi i utrzymania zorganizowanej aktywności, zwiększenie motywacji do wykonywania ćwiczeń, rozwijanie samodzielności. To także usprawnienie intelektualne, poznawcze, emocjonalne i fizyczne, zwiększenie poczucia własnej wartości, relaksacja i osłabienie reakcji nerwicowych. Poprzez zapewnienie kontaktu ze zwierzęciem - rozwój emocji, budowanie więzi społecznej, zaspokajanie potrzeb dawania czegoś od siebie, opiekowania się kimś

KJ KRESY zorganizował dla uczestników projektu także pokaz jazdy synchronicznej - ujeżdżeniowej, w wykonaniu zawodniczek KJ KRESY, konkurs wiedzy o koniach oraz rozgrywki sportowe z pamiątkowymi dyplomami oraz nagrodami. Zarówno uczestnicy jaki i opiekunowie wykazali się dużą wiedzą tematyki jeździeckiej. Rozgrywki sportowe były źródłem wielu pozytywnych emocji a na twarzach uczestników zdarzenia pojawiał się szeroki uśmiech.

Również nam, organizatorom projektu "Mój przyjaciel koń – terapeuta", sprawia ogromną przyjemność przeżywanie razem z uczestnikami wspólnie spędzonych chwil. Każdy uśmiech uświadamia nam, że warto podejmować takie działania. Poprawa sprawności fizycznej jest bardzo istotna, jednak często zapomina się o aspekcie psychicznym terapii. Przebywanie ze zwierzętami ma dobroczynny wpływ na uczestników naszych zajęć. Właśnie dzięki tej bliskości zaczynają się na nas otwierać: rozmawiać z nami, dzielić się przeżyciami i historiami życia codziennego. Dzięki temu, nawiązują więź z nami i z naszymi czworonożnymi terapeutami, chętnie oczekują kolejnych spotkań.

źródło: Fundacja Podaruj Miłość, fot. www.facebook.com/podarujmiloscwww.facebook.com/raclawowkakresy