Urząd Miejski w Boguchwale

e-mail: um@boguchwala.pl
www: http://boguchwala.pl
Data wydruku: 2018-04-23 23:08:33

Wszystkie aktualności

Wybory do Miejskiej Rady Seniorów

Burmistrz Boguchwały zgodnie z § 5 pkt. 1 Statutu Miejskiej Rady Seniorów w Boguchwale zaprasza na spotkanie w dniu 18 listopada 2017 roku o godz. 16:00 w Miejskim Centrum Kultury w Boguchwale. Celem spotkania jest przeprowadzenie wyborów do Miejskiej Rady Seniorów w Boguchwale II kadencji.

Miejska Rada Seniorów została powołana do życia z inicjatywy burmistrza Wiesława Dronki we wrześniu 2014 roku. Celem działania Rady jest integracja, wspieranie i reprezentowanie środowiska seniorów poprzez współpracę z władzami gminy, przedstawianie propozycji zadań i działań na rzecz seniorów, wydawanie opinii i formułowanie wniosków służących rozwojowi działalności samorządu na rzecz seniorów, zgłaszanie uwag do aktów prawa miejscowego, wspieranie wszelkich form aktywności seniorów, działania na rzecz umacniania międzypokoleniowych więzi społecznych oraz upowszechnianie wiedzy o potrzebach, prawach i możliwościach osób starszych. W minionej kadencji Miejska Rada Seniorów była inicjatorem i współorganizatorem wielu inicjatyw i wydarzeń.

Zgodnie § 5 pkt. 5 Statutu Miejskiej Rady Seniorów w Boguchwale prawo zgłaszania kandydatów na członków Rady przysługuje Komitetom Wyborczym, którymi mogą być:

Uprawnionymi do kandydowania i do oddania głosu na kandydata do Rady są mieszkańcy Gminy Boguchwała, którzy ukończyli 60 lat najpóźniej w dniu poprzedzającym wybory.

Spotkanie zakończy koncert operetkowy. Wystąpią sopranistka Sylwia Frączek oraz tenor Rafał Tomkiewicz.