Urząd Miejski w Boguchwale

e-mail: um@boguchwala.pl
www: http://boguchwala.pl
Data wydruku: 2018-07-17 00:25:36

Wszystkie aktualności

Żegnamy radnego Adama Wetulę

Z głębokim żalem zawiadamiamy, iż dziś w wieku 71 lat zmarł Adam Wetula, mieszkaniec Boguchwały, radny Rady Powiatu Rzeszowskiego, Zasłużony Obywatel Gminy Boguchwała.

Adam Wetula urodził się 21 stycznia 1946 roku w Chochołowie. Ukończył Technikum Mechanizacji Rolnictwa w Ropczycach w 1966 roku. W 1969 roku, po zawarciu związku małżeńskiego, zamieszkał w Boguchwale. W swojej karierze zawodowej pracował m.in. w Zakładach Naprawy Samochodów w Boguchwale, Zjednoczeniu Technicznej Obsługi Rolnictwa w Rzeszowie, Zarządzie Spółdzielni Transportu Wiejskiego w Rzeszowie oraz Spółdzielni Mieszkaniowej Rzeszów.

W 1996 roku rozpoczął pracę w Urzędzie Gminy w Boguchwale skąd w 2007 roku przeszedł na emeryturę. Jego działalność nie ograniczała się do pracy zawodowej, był działaczem społecznym, m.in. w Związku Zawodowym "Solidarność". 20 listopada 1994 roku został wybrany przez mieszkańców Boguchwały na funkcję sołtysa, którą pełnił przez kilka kadencji. W okresie pełnienia funkcji, w ramach środków sołeckich, wykonał wiele zadań w sołectwie Boguchwała. Chętnie współpracował z organizacjami społecznymi. Wraz z uzyskaniem przez Boguchwałę praw miejskich przewodniczył Zarządowi Osiedla.

W 2007 roku został radnym powiatu rzeszowskiego. Brał czynny udział w pracach Rady Powiatu, gdzie reprezentował Gminę Boguchwała i jej mieszkańców. Był osobą reprezentującą wysoki poziom moralny, utrzymującą głęboką więź z gminą, miastem Boguchwała i jego mieszkańcami. Odznaczony m.in. Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Srebrnym Medalem "Za Zasługi dla Pożarnictwa" oraz Złotą Odznaką Honorową Polskiego Związku Emerytów i Rencistów. W 2009 roku uhonorowany tytułem Zasłużonego Obywatela Gminy Boguchwała.

Pogrzeb odbędzie się w piątek 13 października 2017 roku o godz. 14:00 w Kościele Parafialnym w Boguchwale. 

Rodzinie i bliskim Zmarłego składamy wyrazy szczerego współczucia.