Urząd Miejski w Boguchwale

e-mail: um@boguchwala.pl
www: http://boguchwala.pl
Data wydruku: 2018-07-17 00:25:06

Wszystkie aktualności

W Racławówce powstaje kolejny żłobek

W Racławówce powstaje kolejny gminny żłobek. W przebudowywanym budynku dawnej szkoły wydzielone zostaną trzy pomieszczenia przeznaczone dla 26 dzieci oraz zaplecze techniczne i sanitarne. Projektowana powierzchnia użytkowa to ponad 170 m2.

Inwestycja przewiduje roboty rozbiórkowe, wymianę okien i drzwi, wykonanie izolacji ścian i posadzek oraz instalacji sanitarnych, elektrycznych, a także monitoringu. Placówka zostanie wyposażona w nowe, certyfikowane zabawki, meble i sprzęt AGD. Przy budynku pojawi się plac zabaw.

W wyniku realizacji inwestycji stworzona zostanie nowa infrastruktura będąca odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie na tego typu placówki. Dzieci będą posiadały właściwą opiekę pielęgnacyjną i edukacyjną, a liczne zajęcia dodatkowe będą sprzyjać nauce samodzielności oraz współżycia w grupie. Utworzenie żłobka stworzy także szansę rodzicom i opiekunom na powrót do aktywności zawodowej - podkreśla Ewa Śliwa, zastępca Burmistrza Boguchwały. Podobnie jak w dwóch funkcjonujących żłobkach w Boguchwale i Nosówce, samorząd Gminy Boguchwała będzie partycypował w kosztach pobytu dziecka, w kwocie 300 zł miesięcznie. Konkurs na wyłonienie podmiotu prowadzącego przyszły żłobek planowany jest w miesiącu październiku. Wyłoniony podmiot poinformuje o terminach rekrutacji.

Całkowity koszt inwestycji, współfinansowanej z "Resortowego programu instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 MALUCH plus - edycja 2017", to blisko 559 tys. zł. Otwarcie placówki planowane jest na przełomie roku.