Urząd Miejski w Boguchwale

e-mail: um@boguchwala.pl
www: http://boguchwala.pl
Data wydruku: 2018-05-23 18:35:07

Wszystkie aktualności

Aktywny Samorząd 2017

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie zaprasza do ubiegania się w roku 2017 o dofinansowania w ramach pilotażowego programu PFRON - Aktywny Samorząd.

Program obejmuje następujące obszary wsparcia:

Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:

Obszar A – likwidacja barier transportowych:

Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej
 
Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

Terminy przyjmowania wniosków o dofinansowanie w przypadku:

Moduł I:

Moduł II:

Wnioski należy składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie ul. Batorego 9, 35-005 Rzeszów. Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Centrum lub pod numerem telefonu: 17 8594823 w.7 lub 519 585 427.

Szczegółowe informacje: bip.powiat.rzeszow.pl/AKTYWNY_SAMORZD