Urząd Miejski w Boguchwale

e-mail: um@boguchwala.pl
www: http://boguchwala.pl
Data wydruku: 2018-04-23 18:54:29

Wszystkie aktualności

Podkarpacka Akademia Kompetencji Komputerowych

Podkarpacka Akademia Przedsiębiorczości Katarzyna Podraza zaprasza do udziału w projekcie "Podkarpacka Akademia Kompetencji Komputerowych" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 i współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest nabycie kompetencji komputerowych na pełnym poziomie A lub B według Ramy Kompetencji Cyfrowych DIGCOMP i potwierdzenie tego certyfikatem ECDL Profile. Okres realizacji projektu: 1 czerwca 2017 r. - 30 czerwca 2018 r.

Uczestnikiem projektu może być osoba, która w dniu złożenia formularza rekrutacyjnego:

Informacji udziela Biuro Projektu:

Al. Piłsudskiego 40/15, 35-001 Rzeszów
tel/faks 17 857 71 00, e-mail: pakk@pap.rzeszow.pl