a
data wydruku: 2024-07-24 23:31:05
BOGUCHWAŁA OFICJALNY SERWIS INFORMACYJNY

Gmina Boguchwała

e-mail: um@boguchwala.pl www: boguchwala.pl

Wszystkie aktualności

Podkarpacka Akademia Kompetencji Komputerowych

Podkarpacka Akademia Przedsiębiorczości Katarzyna Podraza zaprasza do udziału w projekcie "Podkarpacka Akademia Kompetencji Komputerowych" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 i współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest nabycie kompetencji komputerowych na pełnym poziomie A lub B według Ramy Kompetencji Cyfrowych DIGCOMP i potwierdzenie tego certyfikatem ECDL Profile. Okres realizacji projektu: 1 czerwca 2017 r. - 30 czerwca 2018 r.

Uczestnikiem projektu może być osoba, która w dniu złożenia formularza rekrutacyjnego:

  • jest w wieku 25 lat i więcej, o niskich kwalifikacjach (z wykształceniem do poziomu ISCED 3, tj. wykształceniem ponadgimnazjalnym), lub
  • jest osobą w wieku 50 lat i więcej,
  • jest osobą uczącą się, pracującą lub zamieszkującą na obszarze województwa podkarpackiego, (w tym również osoba bezrobotna i bierna zawodowo),
  • jest zainteresowana zdobyciem, podniesieniem lub uzupełnieniem umiejętności i kompetencji cyfrowych,
  • nie posiada umiejętności obsługi komputera na poziomie A lub B ani certyfikatu ECDL PROFILE.

Informacji udziela Biuro Projektu:

Al. Piłsudskiego 40/15, 35-001 Rzeszów
tel/faks 17 857 71 00, e-mail: pakk@pap.rzeszow.pl

Metryka dokumentu:
data wytworzenia informacji 2017-07-28
opublikował Tomasz Sitek
stanowisko Administrator
data publikacji 2017-07-28 10:04
data ostatniej aktualizacji
aktualizacja dokonana przez

Data zmiany Zmodyfikował Czynność