Urząd Miejski w Boguchwale

e-mail: um@boguchwala.pl
www: http://boguchwala.pl
Data wydruku: 2018-04-24 12:52:51

Wszystkie aktualności

100 tys. zł na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej

Od 13 marca do 11 kwietnia 2017 roku odbędzie się nabór wniosków w ramach Poddziałania "Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich".

Pomoc - przyznaje się w związku z rozpoczynaniem prowadzenia działalności pozarolniczej. Pomoc ma formę premii w wysokości 100 000 zł.

Pomoc - wypłacana jest w dwóch ratach:

Wypłacenie drugiej raty uzależnione jest od prawidłowej realizacji biznesplanu.

Premia powinna być wydatkowana zgodnie z założeniami biznesplanu, w szczególności na:

Dla kogo dotacja?

Jakie warunki trzeba spełniać?

Pomoc może być przyznana, jeżeli:

Pomocy nie przyznaje się osobie, która jest beneficjentem jednego z poniższych instrumentów wsparcia:

Szczegóły: www.arimr.gov.pl