a
data wydruku: 2024-06-20 12:05:58
BOGUCHWAŁA OFICJALNY SERWIS INFORMACYJNY

Gmina Boguchwała

e-mail: um@boguchwala.pl www: boguchwala.pl

Wszystkie aktualności

Pierwsza sesja nowo wybranej Rady Miejskiej IX Kadencji

Komisarz Wyborczy w Rzeszowie zwołuje pierwszą sesję nowo wybranej Rady Miejskiej w Boguchwale kadencji 2024-2029 w wyborach samorządowych przeprowadzonych w dniu 7 kwietnia 2024 r. Na podstawie art. 20 ust.2 i art. 29a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2023 r. poz. 40) oraz art. 167 §3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz.U.2023 r. poz. 2408)

Porządek obrad pierwszej sesji Rady Miejskiej w Boguchwale IX Kadencji:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
 2. Wręczenie zaświadczeń o wyborze Radnym Gminy Boguchwała.
 3. Złożenie ślubowania przez Radnych.
 4. Wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej w Boguchwale.
 5. Wręczenie zaświadczenia o wyborze Burmistrzowi Boguchwały.
 6. Złożenie ślubowania przez Burmistrza Boguchwały.
 7. Wybór Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Boguchwale.
 8. Wybór Przewodniczących Stałych Komisji Rady.
 9. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia składów osobowych stałych Komisji Rady.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Boguchwały.
 11. Zamknięcia obrad.

Od tej sesji transmisję online będzie można śledzić pod linkiem:

https://esesja.tv/transmisje_z_obrad/683/rada-miejska-w-boguchwale.htm