a
data wydruku: 2024-06-20 12:09:37
BOGUCHWAŁA OFICJALNY SERWIS INFORMACYJNY

Gmina Boguchwała

e-mail: um@boguchwala.pl www: boguchwala.pl

Wszystkie aktualności

Zebranie wiejskie w Zarzeczu

Z A W I A D O M I E N I E

W dniu 15.05.2024 r. o godz.18:00 w Domu Kultury w Zarzeczu odbędzie się Zebranie Wiejskie z następującym porządkiem:

 

  1. Otwarcie zebrania.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany funduszu sołeckiego na 2024 rok.
  3. Wolne wnioski i zapytania.
  4. Zamknięcie zebrania.

 

Sołtys Sołectwa Zarzecze Joanna Pietrzyk

 

Zgodnie ze Statutem Sołectwa Zarzecze w przypadku braku quorum, zebranie odbędzie się w II terminie tj. 15 maja 2024 r. o godz. 18:15.