a
data wydruku: 2024-05-24 12:54:16
BOGUCHWAŁA OFICJALNY SERWIS INFORMACYJNY

Gmina Boguchwała

e-mail: um@boguchwala.pl www: boguchwala.pl

Wszystkie aktualności

Gmina Boguchwała zwycięża w konkursie "Podkarpacka Nagroda Samorządowa"

Od początku istnienia konkursu "Podkarpacka Nagroda Samorządowa", jego głównym celem jest dokumentowanie i prezentowanie mocnych stron oraz osiągnięć najprężniejszych podkarpackich miast, gmin i powiatów. Pokazanie pracy, wizji i zaangażowania osób, które stoją na czele poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego, codziennie podejmując wyzwania, by z każdym rokiem żyło się lepiej w naszych Małych Ojczyznach.

W tegorocznej edycji konkursu, nad którą honorowy patronat objęli – Marszałek Województwa Podkarpackiego oraz Wojewoda Podkarpacki, wzięło łącznie 58 gmin oraz powiatów z województwa podkarpackiego. Spośród nich Komisja Nominacyjna oraz Kapituła Konkursu wyłoniła zwycięzców.

Biorąc pod uwagę szerokie spektrum zagadnień, jakie składają się na życie społeczno-gospodarcze podkarpackich gmin, miast i powiatów, Kapituła Konkursu co roku przyznaje Laureatom wyróżnienia, w następujących zakresach: Gmina przyjazna przedsiębiorcom, Dobre miejsce zamieszkania, Ekologiczna gmina, Inwestycja roku, Rewitalizacja roku, Samorząd przyjazny energii, Sport, turystyka, rekreacja, Dziedzictwo kulturowe, Samorząd przyjazny rodzinie, Opieka wczesnorozwojowa i senioralna.

Mijająca edycja zgromadziła samorządowców mogących poszczycić się niezwykłymi osiągnięciami i projektami, jakie były realizowane w podległych im gminach, miastach i powiatach. 22 marca 2024 r. w Sali Audytoryjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie przedstawiciele Gminy Boguchwała odebrali aż 2 nagrody oraz 2 nominacje.

Nagrody:

  • Burmistrz Boguchwały Wiesław Kąkol - Burmistrz Kadencji 2018-2024
  • Gmina Boguchwała - Nagroda specjalna: Dobre miejsce zamieszkania

Nominacje:

  • Rewitalizacja kadencji 2018-2023
  • Samorząd przyjazny rodzinie

W kategorii "Dobre miejsce do zamieszkania" brane pod uwagę były takie czynniki jak sprzyjanie warunkom do rozwoju inwestycji mieszkaniowych, powstawanie i funkcjonowanie placówek oświatowych i opiekuńczych-wychowawczych, infrastruktura handlowo-usługowa, drogowa i komunikacyjna, sportowo-rekreacyjna, działania w zakresie opieki zdrowotnej, a także prowadzenie zrównoważonego rozwoju, czy inicjatywy na rzecz polepszenia jakości życia mieszkańców.

 Jako wójt kadencji nagrodzony został wójt Tryńczy Ryszard Jędruch, w kategorii prezydent/burmistrz zwyciężył Burmistrz Boguchwały Wiesław Kąkol. - Najlepszy Burmistrz kadencji 2018-2024 Województwa Podkarpackiego - to niesamowite wyróżnienie dla mnie i dla wszystkich, którzy w tej kadencji razem ze mną ciężko pracowali, żeby nasza gmina Boguchwała prężnie się rozwijała. Cieszę się niezmiernie, że znamienita kapituła konkursu doceniła tempo i kierunki zmian w naszym samorządzie - mówił tuż po przyznaniu nagrody burmistrz Wiesław Kąkol.

źródło: PNS, CzytajRzeszów.pl, fot. UM, T. Poźniak

Metryka dokumentu:
data wytworzenia informacji 2024-03-26
opublikował Tomasz Sitek
stanowisko Administrator
data publikacji 2024-03-26 09:21
data ostatniej aktualizacji 2024-03-26 09:38
aktualizacja dokonana przez Tomasz Sitek

Data zmiany Zmodyfikował Czynność
2024-03-26 09:38 Tomasz Sitek modyfikacja treści
2024-03-26 09:37 Tomasz Sitek publikacja treści