a
data wydruku: 2024-06-20 10:13:11
BOGUCHWAŁA OFICJALNY SERWIS INFORMACYJNY

Gmina Boguchwała

e-mail: um@boguchwala.pl www: boguchwala.pl

Wszystkie aktualności

Zebranie Wiejskie w Zgłobniu

22 września 2023 r. o godz. 19:00 w Domu Kultury w Zgłobniu odbędzie się Zebranie Wiejskie z następującym porządkiem:

1. Otwarcie zebrania.
2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany funduszu sołeckiego na 2023 rok.
3. Podjęcie uchwały w sprawie funduszu sołeckiego na 2024 rok.
4. Wolne wnioski i zapytania.
5. Zamknięcie zebrania.

Sołtys Sołectwa Zgłobień Łukasz Hudzik

Zgodnie ze Statutem Sołectwa Zgłobień w przypadku braku quorum, zebranie odbędzie się w II terminie tj. 22 września 2023 r. o godz. 19:15.